Lubscy sportowcy stawiają na marzenia – a nie uzależnienia👏

Do końca czerwca UKTS Olimpia Lubsko realizuje zadanie publiczne zlecone i finansowane przez Gminę Lubsko. Pozalekcyjne profilaktyczne zajęcia dla młodzieży z elementami sportu prowadzone są w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. W ramach zadania prowadzone są wykłady o charakterze profilaktycznym połączone z aktywnościami sportowymi. W projekcie biorą udział członkowie klubu – dzieci oraz chętne osoby dorosł

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach!

Aktualnie rozgrywamy turniej tenisa stołowego, który zakończy się rozdaniem nagród i integracyjnym poczęstunkiem kawowym