„Finał” Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

UKTS Olimpia Lubsko pomyślnie zakończyła realizację zadania publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Warsztaty o charakterze profilaktycznym oraz wieńczący przedsięwzięcie turniej tenisa stołowego cieszyły się dużą frekwencją i zainteresowaniem.

Lubscy sportowcy stawiają na marzenia – a nie uzależnienia.

Serdeczne podziękowania dla Gminy Lubsko za sfinansowanie projektu oraz nagród dla uczestników.