„WAKACJE Z TENISEM STOŁOWYM”

W ostatnich latach w związku ze znanym i szeroko komentowanym w mediach trendem unikania przez dzieci i młodzież aktywności fizycznej, Zarząd UKTS OLIMPIA LUBSKO postanowił stworzyć lepsze warunki do trenowania tenisa stołowego oraz zaktywizować sportowo dzieci i młodzież poszerzając ofertę zajęć tenisa stołowego poprzez udział zawodników w zgrupowaniach i obozach sportowych. UKTS OLIMPIA Lubsko, dzięki rozbudowanej współpracy z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego dba o ciągły rozwój i popularyzację tenisa stołowego w Województwie Lubuskim, w innych regionach i za graniami Polski. W dniach 22.07-31.07 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie odbyło się zgrupowanie, w którym udział wzięli zawodnicy naszego klubu. Dysponuje on najbogatszą w regionie bazą sportową o standardzie europejskim oraz rozbudowaną bazą hotelowo-gastronomiczną i szkoleniową. Codziennie zawodnicy uczestniczyli w treningu tenisa stołowego, oraz w treningu ogólnorozwojowym, ze względu na upały, głównie na basenie. Rekreacyjnie zawodnicy korzystali z kilku obiektów sportowych m. in. jeździli konno, strzelali z karabinka sportowego, grali w bilard. Oprócz ciekawych treningów, prowadzonych w innej formule niż treningi na co dzień w klubie, kilka razy byli na wycieczce w Zielonej Górze (kino, lody pizza). Na zakończenie zgrupowania uczestnicy przygotowali grilla, na który przyjechali rodzice, rodzeństwo i znajomi, zgodnie wyrazili chęć spotkania się w przyszłym roku – może w Gdyni?

Zadanie było współfinansowane z Zarządem Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego „Działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa lubuskiego w kraju i za granicą” oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach programu „KLUB 2018”.